Saturday


Round glasses, via Anna Karina.

2 comments: